โดรนโดยสาร

ยานพาหนะประเภทหนึ่งที่ออกแบบโดยไม่มีคนขับ

โดรน

อุปกรณ์ซึ่งใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่นการบันทึกภาพกลางอากาศ มักมีขนาดเล็ก

แท็บเล็ต

คอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพาได้ เพมาะสำหรับการพกพาเพื่อบันทึกโน้ต ดูคลิป หรือใช้ในการเรียนการสอน

แท็กซี่สเปซ

ยานพาหนะโดยสารเดินทางในอากาศให้บริการสำหรับคนทั่วไป

ปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence เป็น​เทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรให้มีคุณลักษณะทางด้านสติปัญญาและความฉลาดเหมือนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น การคิดได้แบบมนุษย์ การกระทำได้แบบมนุษย์ การคิดอย่างมีเหตุผล และการกระทำอย่างมีเหตุผล 
ที่มา: https://www.depa.or.th/th/article-view/tech-series-artificial-intelligence-ai

พลังงานไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้า คือ พลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการแยกตัว หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน หรือโปรตอน ซึ่งการเดินทางของพลังงานดังกล่าวผ่านวัสดุนำไฟฟ้า ทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า
ที่มา: https://www.npsplc.com/th/updates/blog/606/พลังงานไฟฟ้า-electrical-energy-ความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า-nps

แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน คือโปรแกรมประยุกต์ที่ให้บริการบางอย่างโดยเฉพาะ แอปพลิเคชันเมื่อติดตั้งใช้งานใน  แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ มักเรียกสั้น ๆ ว่า แอป  

เซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์หมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการเมื่อมีการร้องขอจากเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เซิร์ฟเวอร์มักเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง สามารถจัดเก็บไฟล์ และโปรแกรมได้เป็นจำนวนมาก

โน้ตบุ๊ก

คอมพิวเตอร์พกพก มีความสามารถสูงสามารถเขียนโปรแกรมหรือทำงานกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้

เบราว์เซอร์

โปรแกรมสำหรับการแสดงผลข้อความจากเอกสาร HTML (หรือเอกสารที่เขียนด้วยภาษา HTML) ตัวอย่างเบราว์เซอร์ ได้แก่ Google Chrome, Safari, Firefox และ Microsoft Edge

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด คือการโหลดเอกสารจากเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เพื่อนำมาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ในฝั่งผู้ใช้งาน หรือที่เรียกว่า
ไคลเอนต์

ระบบถาม-ตอบอัจฉริยะ

ซอฟต์แวร์ ที่ให้บริการตอบคำถาม มีความสามารถในการค้นหาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ ในการค้นหาคำตอบ

จอมอนิเตอร์

พลังงานไฟฟ้า คือ พลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการแยกตัว หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน หรือโปรตอน ซึ่งการเดินทางของพลังงานดังกล่าวผ่านวัสดุนำไฟฟ้า ทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า
ที่มา: https://www.npsplc.com/th/updates/blog/606/พลังงานไฟฟ้า-electrical-energy-ความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า-nps

ระบบคราวด์

อาจเรียกสั้น ๆ ว่าคราวด์ (Cloud) คือระบบที่ให้บริการต่าง ๆ ผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการใช้งานผู้ใช้งานจะไม่ทราบว่าเครื่องในระบบนั้นอยู่ที่ใด ระบบรวบรวมทรัพยากร (คอมพิวเตอร์) ต่าง ๆ เพื่อใช้งานร่วมกัน

เทคนิคการประมวลผลข้อความ

เทคนิคในการประมวลผลข้อความที่ทำให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจข้อความได้ เช่น เข้าใจถึงสาระสำคัญของบทความ เข้าใจในอารมณ์ของผู้เขียนข้อความ

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์

เรียกย่อๆ ว่า HCI (Human-computer Interaction) คือ การศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนซึ่งเป็นผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ 

ตัวละคร

ตัวละครหรือคาแร็กเตอร์ (character) ในเกม คือตัวละครซึ่งมีการกำหนดบทบาทในเก่ม ผู้เล่นเกมอาจเลือกตัวละครแทนผู้เล่นก็ได้

ทัชสกรีน

หน้าจอที่ใช้วิธีการสัมผัสเพื่อออกคำสั่งควบคุมการทำงาน

เจสเตอร์

การเคลื่อนไหวด้วยการแสดงท่าทาง ในวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้นอาจนำเอาเจสเตอร์มาใช้ในการควบคุมหรือออกคำสั่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ไวร์เลสไมโครโฟน

ไมโครโฟนไร้สาย อาจเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอกคอมพิวเตอร์ หรือถูกติดตั้งมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก็ได้

ผิวหนังเทียม

ผิวหนังเทียม (Artificial Skin) เนื้อเยื่อที่พัฒนาจากห้องปฏิบัติการ อาจเป็นเนื้อเยื่อที่สร้างจากสัตว์หรือมนุษย์ หรือสารที่มีโครงสร้างชองโปรตีนหรือสารอื่น ๆ เช่น เจลาติน
ที่มา: Wilipedia

อุปกรณ์สวมศีรษะ      วีอาร์

อุปกรณ์สวมศีรษะโต้ตอบกับสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่จำลองโลกเสมือนจริง หรือ วีอาร์ (VR) ซึ่งย่อมาจาก Virtual Reality เป็นเทคโนโลยีที่จำลองสถานที่ขึ้นมา ซึ่งผู้ใช้งานเมื่อสวมใส่อุปกรณ์จะรู้สึกเหมือนตนเองกำลังอยู่ในสถานที่จำลองนั้น

เครือข่ายไร้สาย

เครือข่ายที่นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาต่อเชื่อมเข้าด้วยกันโดยใช้สัญญาอินเทอร์เน็ตซึ่งการต่อเชื่อนั้นไม่มีสายสื่อสาร แต่ใช้วิธีการสื่อสารแบบไร้สายที่ทำงานด้วยโพรโทคอลไร้สาย (Wireless Protocol) แทน 

วีดีโอคอล

การสื่อสารด้วยการส่งภาพและเสียงในขณะเดียวกันโดยสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

อีสปอร์ต

อีสปอร์ต (อังกฤษ: E-sports) หรือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (อังกฤษ: electronic sports) คือการแข่งขันด้วยการเล่นวีดีโอเกมซึ่งอาจเป็นการแข่งัยประเภทบุคคลหรือทีม
ที่มา: Wikipedia

About Us

เรามีประสบการณ์ในการทำวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาโปรแกรมต้องการแชร์ความรู้การเขียนโปรแกรมในระดับที่คุณสามารถสร้างความเชี่ยวชาญของตนเองในด้านนั้น ๆ ได้โดยเฉพาะ 
ดังนั้นเราจึงเผยแพร่หนังสือ โปรแกรม และพร้อมที่จะสอนให้คุณมีความชำนาญเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจในการเขียนโปรแกรมที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อคุณจะสำเร็จและก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป

Contact: nextcodecamp@gmail.com